top of page

Zoë Breed

CRITTERS - Living Light

LANGUAGE: NO PROBLEM

ART

Zoë Breed

Wat is het potentieel van het gebruik van bioluminescente algen als levend medium in kunst? Dit werk maakt gebruik van Organism Driven Design om het habitat, gedrag en de kenmerken van de algen te verkennen. Verder onderzoekt het fysieke interfaces voor het controleren van op algen gebaseerde systemen en schetst het ontwerpprincipes voor het werken met deze levende entiteiten.

Om de bevindingen van het onderzoek te demonstreren, werd een algenbeeldsysteem gecreëerd, dat digitale input vertaalt naar het biologische domein en realtime interacties met levende microalgen mogelijk maakt door hun bioluminescente mechanisme te beïnvloeden.

Dankzij een grondig onderzoek naar de prestaties, esthetiek en capaciteit van bioluminescente organismen als transformerend medium, biedt dit onderzoek waardevolle inzichten voor de integratie van levende organismen in ontwerp. Uiteindelijk bevordert "Living Light" niet alleen het begrip van bioluminescente organismen, maar legt het ook de basis voor een nieuwe benadering van het ontwerpen van boeiende en interactieve verlichtingsinterfaces die de grens tussen natuur, technologie en ontwerp doen vervagen.Dit werk maakt deel uit van de Critters Expo samengesteld door Peter van der Putten en Maarten Lamers. Deze expositie wordt ondersteund door en is onderdeel van de Dagen van Kunst en Wetenschap. Extra steun wordt verleend door het Society, AI and Life Sciences (SAILS) programma aan de Universiteit Leiden.

Experience the interactive aesthetics of bioluminescent algae in a living light interface.

What is the potential of using bioluminescence algae as a living medium in art? This work uses Organism Driven Design, to explore the habitat, behavior, and characteristics of the algae. Furthermore, it investigates physical interfaces for controlling algae-based systems and outlines design principles for working with these living entities.

To demonstrate the findings of the research, an algae imaging system was created, which translates digital input into the biological realm, enabling real-time interactions with living micro-algae by influencing their bioluminescent mechanism.

Through a comprehensive investigation into bioluminescent organisms' performance, aesthetics, and their capacity as a transformative medium, this research offers valuable insights for the integration of living organisms into design. Ultimately, "Living Light" not only advances the understanding of bioluminescent organisms but also lays the foundation for a new approach to designing captivating and interactive lighting interfaces that blur the boundary between nature, technology, and design.

This work is part of the Critters Expo curated by Peter van der Putten and Maarten Lamers. This expo is supported by and part of the Days and Art and Science. Additional support is provided by the Society, AI and Life Sciences (SAILS) program at Leiden University.


https://zoebreed.com/living-light

bottom of page