top of page

Willem Peter de Ridder

Angst voor de mens, niet de machine 

LANGUAGE: NL

TALK

Willem Peter de Ridder

Ontdek de fascinerende relatie tussen menselijke beslissingen en de toekomst van kunstmatige intelligentie. In zijn inspirerende lezing zal futuroloog Willem Peter de Ridder u meenemen op een boeiende reis door de wereld van innovatie en technologie. In zijn veelgeprezen werk "Winnen met kunstmatige intelligentie" onthult De Ridder hoe onze keuzes de bouwstenen zijn van een toekomst waarin technologie en menselijke samenwerking elkaar ontmoeten. Bij deze lezing draait alles om inzicht: het besef dat technologie op zichzelf geen probleem is, maar veeleer een reflectie van de beslissingen die wij als mensheid maken. Leer hoe we de koers van kunstmatige intelligentie kunnen beïnvloeden, welke impact onze keuzes hebben op deze snel evoluerende wereld en hoe we gezamenlijk de weg kunnen banen naar een harmonieuze toekomst vol mogelijkheden. Mis deze unieke kans niet om te horen hoe Willem Peter de Ridder zijn diepgaande kennis en visie deelt. Bereid je voor op een betekenisvolle lezing die je perspectief op AI, innovatie en menselijke verantwoordelijkheid zal veranderen.

Explore the fascinating relationship between human decisions and the future of artificial intelligence. In his inspiring lecture, futurist Willem Peter de Ridder will take you on an engaging journey through the world of innovation and technology. In his acclaimed work "Winning with Artificial Intelligence," De Ridder reveals how our choices are the building blocks of a future where technology and human collaboration intersect. This lecture is all about insight: the realization that technology itself is not the issue, but rather a reflection of the decisions we, as humanity, make. Learn how we can steer the course of artificial intelligence, the impact our choices have on this rapidly evolving world, and how we can collectively pave the way to a harmonious future full of possibilities. Don't miss this unique opportunity to hear Willem Peter de Ridder share his profound knowledge and vision. Prepare for a meaningful lecture that will reshape your perspective on AI, innovation, and human responsibility.

bottom of page