top of page

VR Learning Lab

The Infinite AI Gallery

LANGUAGE: NO PROBLEM

ART

VR Learning Lab

Een oneindige hoeveelheid door AI gegenereerde afbeeldingen verdient een Oneindige AI-galerij.

Deze installatie stelt je in staat om door eindeloze kamers vol 'kunstwerken' te wandelen, gemaakt door generatieve AI. Nieuwe tentoonstellingszalen worden voortdurend gecreëerd om ruimte te bieden aan deze informatie-explosie waar we ons momenteel in bevinden.

An infinite amount of AI generated images deserves an Infinite AI gallery.

This installation allows you to walk through endless rooms full of 'artworks' created by generative AI. New exhibition halls are continuously being created to make room for this information explosion we're currently in.

bottom of page