top of page

Thomas Thwaites

Being a Goat, The Harmless Car and other dreams

LANGUAGE: ENG

TALK

Thomas Thwaites

n 2017 probeerde Thomas Thwaites een geit te worden om te ontsnappen aan de angst die inherent is aan het mens-zijn. Het project werd een verkenning van hoe dicht moderne technologie ons kan brengen bij het vervullen van een eeuwenoude menselijke droom: het overnemen van eigenschappen van andere dieren. Maar in plaats van de felheid van een beer of het perspectief van een vogel, is de meest bruikbare eigenschap in het moderne leven iets anders; namelijk om in het moment aanwezig zijn.

Tijdens de Nacht van Ontdekkingen vertelt Thomas vertellen hoe hij terechtkwam in de Alpen, op vier poten, op een geitenboerderij, met een prothetische pens om zijn borst, gras etend en een geit wordend.

En hij vertelt je alles over zijn nieuwste project, The Harmless Car, en hoe hij het proces van het maken van onmogelijke dingen gebruikt om complexe onderwerpen te verkennen.


In 2017 Thomas tried to become a goat to escape the angst inherent in being a human. The project became an exploration of how close modern technology can take us to fulfilling an ancient human dream: to take on characteristics from other animals. But instead of the ferocity of a bear, or the perspective of a bird, the characteristic most useful in modern life is something else; being present in the moment perhaps.


At the Night of Discoveries Thomas will talk about how he ended up in the Alps, on four legs, at a goat farm, with a prosthetic rumen strapped to his chest, eating grass, and becoming a goat.

And he tells you all about his latest project, The Harmless Car, and how he uses the process of making impossible things to explore complex subjects.

bottom of page