top of page

Steven Maybury

Interstellar Introspection

LANGUAGE: ENG

ART

Steven Maybury

"We zijn gemaakt van sterrenstof"
Carl Sagan

Interstellaire Introspectie verkent wat het betekent om onszelf te voelen en te zien vanuit een breder perspectief. Het werk weerspiegelt de diepe verbindingen met het universum door het gebruik van telescopen.

Dit werk heeft als doel relaties, hoe ver ook, prioriteit te geven door ze dichterbij te brengen.

Het is een reactie op de nieuwe instrumenten en technologieën die we gebruiken om verbinding te maken met en het universum te begrijpen. Onze visie op het heelal is steeds meer op maat gemaakt, en het onderwerp Saturnus in het werk weerspiegelt dat, terwijl het verwijst naar de vroegste onderzoeken van de ruimte door Galileo en wiskundige Christiaan Huygens.

“We are made of star stuff”
–– Carl Sagan


Interstellar Introspection explores what it means to feel and see ourselves through a wider lens. The work reflects the deep connections to the universe through the use of telescopes.

This work aims to prioritise relationships, however distant, by bringing them closer. It is a response to the new instruments and technologies we use to connect with and understand the universe. Our vision into the cosmos is increasingly tailored, and the subject of Saturn in the work reflects that, while referencing the earliest investigations of space by Galileo and mathematician Christiaan Huygens.

bottom of page