top of page

Stephane Kaas en Eva Hofman

Praten met dieren... door AI 

LANGUAGE: NL

TALK

Stephane Kaas en Eva Hofman

Stephane Kaas (documentairemaker van ‘Stem van de natuur’) en Eva Hofman (journaliste bij De Groene Amsterdammer) gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van communicatie tussen mens en dier met behulp van kunstmatige intelligentie.

Volgens het Earth Species Project staan we aan de rand van een spannende ontwikkeling: het ontcijferen van dierlijke communicatie met behulp van AI, een doorbraak die naar verwachting binnen 12 tot 36 maanden realiteit wordt. Van het melodieuze gezang van walvissen tot de intrigerende gebarentaal van bijen; we staan op het punt om de geheimen van het dierenrijk te ontrafelen. Dit intrigerende vooruitzicht brengt een waaier aan ethische en juridische vraagstukken met zich mee. Tijdens dit gesprek verkennen we diepgaande ethische kwesties en buigen we ons over de toekomst van de interactie tussen mens en dier. Moeten we ons wel mengen in de intieme taal van dieren? Welke morele verantwoordelijkheid dragen we bij het ingrijpen in hun communicatiewereld? En misschien nog uitdagender: hoe kunnen we een robuust juridisch kader ontwikkelen om dieren te beschermen tegen potentieel misbruik? Samen verkennen we de grenzen van technologische vooruitgang en de balanceren we op het koord tussen de menselijke aspiratie en het respect voor het dierenrijk. Mis deze unieke gelegenheid niet om deel te nemen aan een verhelderend gesprek dat de weg effent naar een nieuwe fase van samenleven tussen soorten.

Stephane Kaas (documentary maker of 'Voice of Nature') and Eva Hofman (journalist at De Groene Amsterdammer) engage in a conversation about the future of communication between humans and animals using artificial intelligence.

According to the Earth Species Project, we are on the brink of an exciting development: deciphering animal communication through AI, a breakthrough expected to become reality within 12 to 36 months. From the melodious songs of whales to the intriguing sign language of bees, we are about to unravel the secrets of the animal kingdom. This intriguing prospect brings a range of ethical and legal issues to the forefront. During this conversation, we delve into profound ethical questions and ponder the future of interaction between humans and animals. Should we interfere in the intimate language of animals? What moral responsibility do we bear when intervening in their world of communication? And perhaps even more challenging: how can we develop a robust legal framework to protect animals from potential misuse? Together, we explore the limits of technological advancement and walk the tightrope between human aspiration and respect for the animal realm. Don't miss this unique opportunity to participate in an enlightening conversation that paves the way for a new phase of coexistence among species.

bottom of page