top of page

Short Essay Films II

Performative of the "I"

LANGUAGE: ENG

FILM

Short Essay Films II

Drie teams van (voormalige) studenten van de minor "Creative Strategies for a Society in Change" van de Academie voor Creatieve en Podiumkunsten (ACPA) van de Universiteit Leiden pakken in hun Short Essay Films zeer uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken aan.

De minor is een diepgaande verkenning van de verbinding tussen creatieve processen en maatschappelijke vraagstukken. Met behulp van visuele kunst disciplines zoals film en design duiken de cursussen in onderwerpen als migratie, klimaatverandering, ras, gender en andere actuele maatschappelijke kwesties. Studenten krijgen een unieke kans om met deze vraagstukken om te gaan via twee verschillende benaderingen: essayistische films en maatschappelijk activisme via kunst.

20:00 - 20:30 Performative of the "I"
door:
Lelani Antar
Nienke de Bruin
Charlotte Dessaignes
Tessa van Wayenburg


"Performative of the 'I'" duikt in de gevolgen en nasleep van Jacques Lacans spiegelstadium voor iemands ervaring en begrip van het "ik". Door innovatieve en performatieve verteltechnieken onderzoekt de film de implicaties van deze psychologische theorie en de invloed ervan op individuen en de samenleving als geheel.

De filmvertoning Short Essay Films richt zich op essayistische films, een filmische vorm die zich ergens tussen documentaire en fictie bevindt en een subjectieve en reflectieve benadering hanteert bij het verkennen van thema's, onderwerpen en gedachten.

Three teams of (former) students from the minor "Creative Strategies for a Society in Change" at the Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) at Leiden University tackle vastly different societal issues in their Short Essay Films.

The minor is a profound exploration of the connection between creative processes and societal issues. Through visual art disciplines such as film and design, the courses delve into subjects like migration, climate change, race, gender, and other prevalent societal matters. Students are given a unique opportunity to engage with these issues through two distinct avenues: essayistic films and societal activism through art.

20:00 - 20:30 Performative of the "I"
door:
Lelani Antar
Nienke de Bruin
Charlotte Dessaignes
Tessa van Wayenburg

Performative of the “I” delves into the consequences and aftermath of Jacques Lacan's mirror stage, on one’s experience and understanding of “I”. Through innovative and performative storytelling techniques, the film investigates the implications of this psychological theory and its impact on individuals and society as a whole.

The Short Essay Films screening focuses on essayistic films, a cinematic form that lies somewhere between documentary and fiction, employing a subjective and reflective approach to exploring themes, subjects, and thoughts.


https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/academy-of-creative-and-performing-arts/tuition/minor-creative-strategies-in-a-society-in-change

bottom of page