top of page

Short Essay Films I

The Four Daughters

LANGUAGE: ENG

FILM

Short Essay Films I

Drie teams van (voormalige) studenten van de minor "Creative Strategies for a Society in Change" van de Academie voor Creatieve en Podiumkunsten (ACPA) van de Universiteit Leiden pakken in hun Short Essay Films zeer uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken aan.

De minor is een diepgaande verkenning van de verbinding tussen creatieve processen en maatschappelijke vraagstukken. Met behulp van visuele kunst disciplines zoals film en design duiken de cursussen in onderwerpen als migratie, klimaatverandering, ras, gender en andere actuele maatschappelijke kwesties. Studenten krijgen een unieke kans om met deze vraagstukken om te gaan via twee verschillende benaderingen: essayistische films en maatschappelijk activisme via kunst.

19:15 – 19:45 The Four Daughters
door:
Irene de Man
Soley Haraldsdottir Aspelund
Iarina Tudor
Marina Esteban Jarabo

"The Four Daughters" maakt een reis om de verbinding tussen de natuurlijke wereld en het feminisme te verkennen, waarbij het ecofeminisme aanroept. Vanuit een multi-generatie-, multicultureel- en meertalig perspectief weeft de film een boeiend verhaal dat dieper ingaat op de complexe relatie tussen genderpolitiek en milieuzorgen.

De filmvertoning Short Essay Films richt zich op essayistische films, een filmische vorm die zich ergens tussen documentaire en fictie bevindt en een subjectieve en reflectieve benadering hanteert bij het verkennen van thema's, onderwerpen en gedachten.

Three teams of (former) students from the minor "Creative Strategies for a Society in Change" at the Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) at Leiden University tackle vastly different societal issues in their Short Essay Films.

The minor is a profound exploration of the connection between creative processes and societal issues. Through visual art disciplines such as film and design, the courses delve into subjects like migration, climate change, race, gender, and other prevalent societal matters. Students are given a unique opportunity to engage with these issues through two distinct avenues: essayistic films and societal activism through art.

19:15 – 19:45 The Four Daughters by: Irene de Man Soley Haraldsdottir Aspelund Iarina Tudor Marina Esteban Jarabo

"The Four Daughters" embarks on a journey to explore the connection between the natural world and feminism, invoking ecofeminism. From a multi-generational, multicultural, and multilingual perspective, the film weaves a captivating narrative that delves deeper into the intricate relationship between gender politics and environmental concerns.

The Short Essay Films screening focuses on essayistic films, a cinematic form that lies somewhere between documentary and fiction, employing a subjective and reflective approach to exploring themes, subjects, and thoughts.


https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/academy-of-creative-and-performing-arts/tuition/minor-creative-strategies-in-a-society-in-change

bottom of page