top of page

Roland van Dierendonck

CRITTERS - Chronomicroscopy

LANGUAGE: NO PROBLEM

ART

Roland van Dierendonck

“Chrono” (Χρόνος): “tijd” | “Micro” (Mικρός): “klein van formaat of omvang” | “Scopy” (Σκοπειν): " bekijken, onderzoeken, observeren " | “Chronomicroscopy”: “het observeren van de bewegingen van klein leven gedurende de tijd.”


Chronomicroscopy is een audiovisueel werk in vier delen, waarin de speelse sporen van het leven onder de microscoop worden gecombineerd met een geluidsband van zich ontwikkelende loops. Het moedigt de kijker aan om attent te zijn en met open ogen naar het microkosmos en zijn bewoners te kijken, patronen en onderbrekingen te ontdekken zowel in de visuele elementen als in het geluid.

Dit werk maakt deel uit van de Critters Expo samengesteld door Peter van der Putten en Maarten Lamers. Deze expositie wordt ondersteund door en is onderdeel van de Dagen van Kunst en Wetenschap. Extra steun wordt verleend door het Society, AI and Life Sciences (SAILS) programma aan de Universiteit Leiden.

“Chrono” (Χρόνος): “time” | “Micro” (Mικρός): “small in size or extent” | “Scopy” (Σκοπειν): "viewing, examining, observing" | “Chronomicroscopy”: “observing the motions of small life over time.”

Chronomicroscopy is an audiovisual work in four parts, combining the playful traces of life under the microscope with a soundtrack of developing loops. It encourages the viewer to be attentive and look at the microcosmos and its inhabitants with open eyes, discovering patterns and disruptions in both the visuals as well as the audio.

This work is part of the Critters Expo curated by Peter van der Putten and Maarten Lamers. This expo is supported by and part of the Days and Art and Science. Additional support is provided by the Society, AI and Life Sciences (SAILS) program at Leiden University.

bottom of page