top of page

ROEM: Maaike van Everdingen

Supercollider

LANGUAGE: NO PROBLEM

ART

ROEM: Maaike van Everdingen

Kunnen wij de onvoorspelbaar evolutionare en opkomende eigenschappen van de natuur vastleggen in software? Als onze aarde onbewoonbaar wordt, wie archiveert dan onze natuurlijke omgeving? De planten, de groei, het waaiend gras tussen onze tenen, alles verdwijnt. De wiskundige principes achter onze fysieke wereld helpen ons in het schapen van een digitale kopie. Niet een perfecte reproductie, maar de natuurkrachten, trigonometrie, fractals, cellulaire automaten, zelforganisatie en genetische algoritmes opgeslagen als digitaal organisme.

Voor deze editie van Nacht van Ontdekkingen en Dagen van Days of Art&Science hebben Karl Karlas, Adri Peralta, Maaike van Everdingen en Sam Wilson Fletcher (allemaal leden van het Leidse kunstcollectief ROEM) een reeks kunstwerken gecreëerd, waaronder installaties, film en audio. Deze kunstwerken zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek in samenwerking met de Hortus Botanicus in Leiden.

Can we capture the unpredictable evolutionary and emergent properties of nature in software? If our Earth becomes uninhabitable, who will archive our natural environment? The plants, the growth, the swaying grass between our toes, everything disappears. The mathematical principles behind our physical world assist us in creating a digital replica. Not a perfect reproduction, but the natural forces, trigonometry, fractals, cellular automata, self-organization, and genetic algorithms stored as a digital organism.

For this edition of Night of Discoveries and Days of Art & Science, Karl Karlas, Adri Peralta, Maaike van Everdingen and Sam Wilson Fletcher (all members of the Leiden-based art collective ROEM) have created a series of artworks—including installations, film, and audio—that draw on extensive research carried out by each artist in collaboration with Leiden’s Hortus Botanicus.

www.maaikevaneverdingen.com

bottom of page