top of page

ROEM: Karl Karlas

Tree Treasures

LANGUAGE: NO PROBLEM

ART

ROEM: Karl Karlas

Voor deze editie van Nacht van Ontdekkingen en Days of Art & Science hebben Karl Karlas, Adri Peralta, Maaike van Everdingen en Sam Wilson Fletcher (allemaal leden van het Leidse kunstcollectief ROEM) een reeks kunstwerken gecreëerd, waaronder installaties, film en audio. Deze kunstwerken zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek in samenwerking met de Hortus Botanicus in Leiden.

KARL KARLAS

Tree Treasures, 2023

Tree Treasures is een licht-, video- en audio-installatie. Het is een procespresentatie van zes weken artistiek onderzoek naar bladval en de verkleuring en vervorming van bladeren in de Hortus Botanicus Leiden.

De nadruk ligt op dat wat normaal gesproken minder aandacht krijgt; de bladeren die op de grond liggen. Het verzamelen van gevallen bladeren is voor Karlas als schatzoeken. Er zijn overeenkomsten met edelstenen en andere waardevolle materialen, goudgeel en robijnrood, ze vallen op door hun aantrekkelijke kleuren en bijzondere structuren, ze zijn geïsoleerd van de massa van gelijkheid van groen.

Karlas ging in de periode van augustus tot en met begin september bijna elke dag naar de Hortus om bladeren te bestuderen, fotograferen en verzamelen. Daarvan hield hen een logboek bij dat een kruising is tussen een studie schrift, een dagboek en een herbarium. Karlas ontdekte de taal van de bladeren met behulp van foto’s die uiteindelijk video's werden.

De bladeren die in het atelier lagen, wilden Karlas iets vertellen. En Karlas ging het gesprek met ze aan. De manier waarop ze omkrullen als ze verdrogen en de verandering van kleur is een vorm van non-verbale communicatie. De taal is traag, maar door de stilstaande beelden aan elkaar te plakken verwringt de tijd en wordt de analoge communicatie verstaanbaar gemaakt. Karlas fungeert als tolk en geeft de planten en bomen van de Hortus een stem.

----------------

Charlotte de Beus
FOTOSYNTHESE
Audiofragment

Charlotte de Beus (1997) is schrijver, performer en multidisciplinair maker. Het liefst schrijft ze over datgene wat doorgaat bij stilstand: de seizoenen in een verstild landschap, de geluiden in een slapeloze nacht, de bewegingen in een lichaam dat gedwongen is stilgevallen. Haar werk werd gepubliceerd in verschillende toonaangevende literaire tijdschriften en ze stond onder andere op het podium van Mensen Zeggen Dingen, Frontaal en De Parade. Charlotte is onderdeel van het Leidse kunstenaarscollectief ROEM en ze schreef het gedicht ‘Fotosynthese’ bij de installatie van medeROEMie Karl Karlas.

Live performance gedicht: 19.45 en 20.25.

For this edition of Night of Discoveries and Days of Art & Science, Karl Karlas, Adri Peralta, Maaike van Everdingen and Sam Wilson Fletcher (all members of the Leiden-based art collective ROEM) have created a series of artworks—including installations, film, and audio—that draw on extensive research carried out by each artist in collaboration with Leiden’s Hortus Botanicus.

KARL KARLAS
Tree Treasures, 2023

Tree Treasures is a light, video and audio installation that condenses several weeks of artistic research carried out in Leiden’s Hortus Botanicus. During these weeks, Karlas visited the Hortus every day, carefully observing, photographing, and collecting fallen leaves. They also kept a hybrid logbook, combining research notes, diary entries, and plant samples.

Fallen leaves typically receive little attention. But, for Karlas, the daily act of gathering leaves gradually took on the excitement of a treasure hunt. Like precious stones, the colours—golden yellows, ruby reds—and unusual forms of particular leaves stood out against an otherwise uniform sea of green.

Back in the studio, the leaves Karlas had collected continued to slowly alter, curling as they dried, and changing colour. Could these gestures be considered a form of non-verbal communication? Utilising time-lapse photography techniques, by pasting together sequences of still images Karlas was able to condense and speed up these gestures, making them intelligible.

With Tree Treasures, Karlas has taken on the role of translator, attempting give the plants and trees of the Hortus a voice.

----------------

Charlotte de Beus
FOTOSYNTHESE

Charlotte de Beus (1997) is a writer, performer and multidisciplinary maker. She prefers to write about what goes on at a standstill: the seasons in a still landscape, the sounds in a sleepless night, the movements in a body that have come to a halt. Her work has been published in various leading literary magazines and she has appeared on stage at, among others, Mensen Zeggen Dingen, Frontaal and De Parade. Charlotte is part of the Leiden artist collective ROEM and she wrote the poem 'Photosynthesis' for the installation of fellow ROEMie Karl Karlas.

Live performance: 19.45 en 20.25.

bottom of page