top of page

Rijksmuseum Boerhaave Show & Tell

Oog in oog met wetenschap; please touch!

LANGUAGE: NO PROBLEM

INTERACTIVE

Rijksmuseum Boerhaave Show & Tell

Experts uit allerlei onderzoeksgebieden staan klaar bij deze Show & Tell om jou kennis te laten maken met innovatieve technologieën en baanbrekende ontdekkingen. Zet al je zintuigen op scherp, laat je nieuwsgierigheid de vrije loop, stel de experts al je brandende vragen, en… please touch!


* Printen & voelen! De onderzoeksgroep van Roxanne Kieltyka van de Universiteit Leiden maakt een speciale hydrogel waarin stamcellen 3D-geprint kunnen worden om uit te groeien tot specifieke stukjes weefsel. Ze omschrijft het als ‘een poreuze, sponsachtige gel, die zacht is, maar ook stevig’. Kom je voelen?

* Beerend Hierck van de Universiteit Utrecht ontwikkelt virtual reality-omgevingen zodat diergeneeskunde studenten in 3D de anatomie van dieren kunnen bestuderen. Zet de VR-bril op en ervaar hoe het is om virtueel een hond, kat of rat te ontleden, je kan zelfs het steriliseren van een teefje oefenen.

* Bij scheikunde denk je aan het mengen van verschillende goedjes, maar ontdek met een aantal eenvoudige proefjes dat licht en elektriciteit ook een belangrijke rol spelen. Onderzoekers van het Leiden Institute of Chemistry vertellen je hoe ze dit toepassen bij de ontwikkeling van kankertherapieën en het oplossen van energievraagstukken.

* De natuur is dé inspiratiebron voor de Bio-Inspired Technology-groep van de TU Delft. Deze wetenschappers ontwikkelen chirurgische instrumenten met eigenschappen die ze afkijken van verschillende diersoorten. Probeer de instrumenten uit en ontdek welke eigenschappen van octopussen en wespen handig zijn in de operatiekamer!

Experts from various research fields are ready to introduce you to innovative technologies and groundbreaking discoveries at this Show & Tell event. Let your curiosity run wild as you experiment, smell, feel and see. Ask these experts all the questions you have, and… please touch!


* Print & touch! Roxanne Kieltyka’s research group from Leiden University makes a special hydrogel in which stem cells can be 3D-printed to grow into mini pieces of tissue using a bioprinter. She describes it as “a porous, spongy gel that is soft, but firm.” Curious? You can even feel it!

* Beerend Hierck (Utrecht University) develops virtual reality environments in which veterinary medicine students can study the anatomy of animals in 3D. Put on the VR headset and experience what it's like to virtually dissect a dog, cat or rat. You can even practice spaying a dog.

* When you think of chemistry, you may be thinking of mixing different substances. But by performing a set of simple experiments you will discover that light and electricity also play an important role. Researchers from the Leiden Institute of Chemistry will tell you how they apply this to the development of cancer therapies and when solving energy issues.

* Nature is an important source of inspiration for the Bio-Inspired Technology group (TU Delft). These scientists develop surgical instruments that have properties that they copy from different animal species. Try out the instruments and find out what features of octopuses and wasps are useful during surgery!

www.rijksmuseumboerhaave.nl

bottom of page