top of page

PETER VAN DER PUTTEN

Verhouding mens, natuur & technologie

LANGUAGE: NL

future-talk

PETER VAN DER PUTTEN

Hoe verhouden mens, natuur en technologie zich tot elkaar in de toekomst?
De relatie tussen mens, natuur en technologie is niet statisch, en zal in de toekomst, net als in het verleden, aan verandering onderhevig zijn.

Stel je eens voor dat we in de toekomst onze data opslaan in het DNA van bomen in het stadspark om de hoek. Of kunstmatige intelligentie inzetten om te communiceren met andere organismen. Onze kleding maken van schimmeldraden, die gegroeid zijn op afval. Of wat denk je van wonen in een levend huis, dat doorgroeit en tegelijkertijd het binnenklimaat zuivert?In dit onderzoek gaan we op ontdekkingstocht naar manieren waarop technologische ontwikkelingen een rol kunnen gaan spelen in toekomstige relatie tussen mens en natuur. Wat zijn de implicaties van verschillende mogelijke toekomstpaden? Hoe komt onze wereld er dan uit te zien? En welke maatschappelijke vraagstukken brengen zij met zich mee?

Met deze verkenning wil STT de verbeelding prikkelen, en bijdragen aan reflectie op de implicaties en wenselijkheid van verschillende mogelijke toekomstbeelden.


Peter van der Putten is assistant professor AI & Creative Research bij het Leiden Institute of Advanced Computer Science (Universiteit Leiden), en onderzoeker bij het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Society, Artificial Intelligence and Life Sciences (SAILS). Daarnaast is hij werkzaam als Director AI Lab bij Pegasystems. Samen met kunstenaar Jeroen van der Most geeft hij via AI de natuur een stem in het conceptuele kunstproject Letters from Nature. Dit kunstproject is ook te zien op de Nacht van Ontdekkingen.

bottom of page