top of page

Onderzoek naar de biologische klok

BioClock Consortium

LANGUAGE: NL / ENG

INTERACTIVE

Onderzoek naar de biologische klok

Ben jij het liefst vroeg uit de veren, of begint jouw dag pas écht wanneer de zon alweer bijna ondergaat? Dat er ochtend- en avondmensen bestaan, is wel duidelijk. Maar waar komt dit verschil eigenlijk vandaan? Dit heeft te maken met je biologische klok: een stukje van je hersenen dat dag- en nachtritmes in je lichaam aanstuurt, bijvoorbeeld in je slaapgedrag.

BioClock consortium, een interdisciplinair netwerk van universiteiten, maatschappelijke partners, lokale overheden en andere partijen, hebben allemaal een gemeenschappelijk doel: onderzoeken hoe we de biologische klok gezond kunnen houden in onze 24/7 samenleving.

Merlijne Smit en Laura Kervezee, betrokken bij Bioclock Consortium LUMC, nemen jouw gegevens graag mee in het onderzoek! Kom langs en ontdek of je een ochtend- of avondmens bent. Daarnaast krijg je een inzicht in hoe de biologische klok van de andere bezoekers van De Nacht van Ontdekkingen staat afgesteld.

Are you an early bird, or does your day truly begin when the sun is about to set? It's clear that there are morning people and evening people. But where does this difference actually come from? It has to do with your biological clock: a part of your brain that regulates day and night rhythms in your body, including your sleep patterns.

The BioClock consortium, an interdisciplinary network of universities, social partners, local governments, and other organizations, all share a common goal: to investigate how we can keep our biological clocks healthy in our 24/7 society.

Merlijne and Laura, involved in the BioClock Consortium LUMC, would be delighted to include your data in the research! Visit Merlijne and Laura and discover whether you are a morning person or an evening person. Additionally, you'll gain insight into how the biological clocks of other visitors to the Night of Discoveries are aligned.

bottom of page