top of page

Michele Del Prete

P l e n a

LANGUAGE: NO PROBLEM

MUSIC

Michele Del Prete

P l e n a is een muziekproject van Michele Del Prete dat orgelklanken en elektronische technieken combineert dankzij een locatie- en instrumentgerichte aanpak. Elke nieuwe compositie in de serie wordt gemaakt door de geluiden van een specifiek instrument op te nemen: de materialen worden vervolgens digitaal verwerkt met behulp van Csound, een baanbrekende geluidsprogrammeertaal. De resulterende compositie wordt vervolgens afgespeeld op dezelfde plek waar het orgel zich bevindt. De installatie- en uitvoeringsaspecten zijn zeer belangrijke elementen van dit onderzoek.
Tijdens de Nacht van Ontdekkingen vindt de wereldpremière plaats van een speciaal gecomponeerd concert op basis van de geluiden van het Flentrop-orgel van het grote auditorium van het Academiegebouw.

P l e n a is a music project that combines organ sounds and electronic practices thanks to a site- and instrument-specific approach. Every new work of the series is composed recording the sounds of a specific instrument: the materials are then digitally processed electronically in Csound, a pioneering sound programming language. The resulting composition is subsequently played in the very same place the organ is located. The installation and performative aspects are very relevant elements of this research. A world-premiere based on the sounds of the Flentrop organ of the Great Auditorium will be presented on the occasion of this concert.

bottom of page