top of page

Marinus, Marise en Thomas

CRITTERS - A flocking herd of filings

LANGUAGE: NO PROBLEM

ART

Marinus, Marise en Thomas

Individuen die collectief handelen als onderdeel van een groep, de meerderheid volgen en geen eigen beslissingen nemen. Kuddegedrag. Een zwermende kudde vijlsel bootst dit gedrag na door ijzerdeeltjes samen te groeperen en ze in dezelfde richting te laten bewegen door een circulerend magnetisch veld te creëren.

A flocking herd of filings is gemaakt door Marinus van den Oever, Marise van Noordenne, Thomas de Bruijn.

Dit werk maakt deel uit van de Critters Expo samengesteld door Peter van der Putten en Maarten Lamers. Deze expositie wordt ondersteund door en is onderdeel van de Dagen van Kunst en Wetenschap. Extra steun wordt verleend door het Society, AI and Life Sciences (SAILS) programma aan de Universiteit Leiden.

Individuals acting collectively as part of a group, following the majority and not making their own decisions. Herd behaviour. a flocking herd of filings imitates this behaviour by grouping together iron particles and making them move in the same direction by creating a circulating magnetic field.
By Marinus van den Oever, Marise van Noordenne, Thomas de Bruijn.


This work is part of the Critters Expo curated by Peter van der Putten and Maarten Lamers. This expo is supported by and part of the Days and Art and Science. Additional support is provided by the Society, AI and Life Sciences (SAILS) program at Leiden University.

bottom of page