top of page

Chloé Rutzerveld & Organism Studios

Culinair Cellulair  

LANGUAGE: NO PROBLEM

INTERACTIVE

Chloé Rutzerveld  & Organism Studios

Welkom bij Culinair Cellulair, de plek waar wilde culinaire dromen werkelijkheid worden. In een interactieve installatie van Chloé Rutzerveld en Organism Studios in samenwerking met de Nationale Wetenschapsagenda komen kunst, wetenschap en cellulaire landbouw samen. Je krijgt een voorproefje van het productieproces van ‘future food’ en ziet met eigen ogen hoe biotechnologie bijdraagt aan het kweken van voedsel uit cellen van planten en dieren. Interessant, want er komt geen traditionele landbouwmethode aan te pas!

Stap in de keuken en creëer jouw eigen toekomstbestendige gerecht – van grondstof tot eindproduct. Durf jij een hapje te nemen?

Welcome to Culinary Cellular, the place where wild culinary dreams become reality. In an interactive installation by Chloé Rutzerveld and Organism Studios in collaboration with the National Science Agenda, art, science, and cellular agriculture come together. You'll get a taste of the production process of 'future food' and see for yourself how biotechnology contributes to growing food from the cells of plants and animals. It's interesting because there's no traditional farming method involved!

Step into the kitchen and create your own future-proof dish - from raw material to final product. Do you dare to take a bite?www.chloerutzerveld.com

bottom of page