top of page

BARRY FITZGERALD

Superhero science

LANGUAGE: ENG

TALK

BARRY FITZGERALD

Als het op het superheldengenre aankomt, ‘you either love it or hate it’.
Voor sommigen vertegenwoordigen hun avonturen het toppunt van ontsnapping, terwijl anderen dergelijke avonturen verwerpelijk vinden.

Maar superheldenverhalen bieden meer dan entertainment of twijfelachtige special effects - ze bieden intrige, mogelijkheden en speculatieve wetenschap en technologieën. Sterker nog, deze verhalen bieden verbeelde toekomsten en toepassingen voor wetenschap in de echte wereld - dat is de wetenschap waar onderzoekers over de hele wereld momenteel aan werken.

Maak je klaar om verrast te worden en bereid je voor op verrassingen.
Want in deze lezing demonstreert wetenschapper en superheldenfan Barry Fitzgerald hoe wetenschap een superheld in de échte wereld kan creëren.

When it comes to the superhero genre, you either love it or hate it. For some, their adventures represent the pinnacle of escapism, while others find such adventures reprehensible.

But superhero stories offer more than entertainment or questionable special effects – they offer intrigue, possibilities, and speculative science and technologies. In fact, these stories provide imagined futures and applications for real-world science – that’s the science that researchers are working on right now all over the world.

In ‘How could Science create the Superhero?’, scientist and superhero fan Barry Fitzgerald will demonstrate how science could create the superhero in the real world in the future.
Get ready to be surprised, and get ready for surprises.

Because it’s time to discover how science could create the superhero!

bottom of page