top of page

Alexander Cromer

Color of your Fingertips

LANGUAGE: ENG

INTERACTIVE

Alexander Cromer

Alexander Cromer (US) is een spoken word performance-kunstenaar en artistiek onderzoeker. Momenteel doet hij een PhD aan de Universiteit van Leiden/The Royal Academy of the Arts. Zijn onderzoek focust op ontologische facetten van Blackness in relatie tot ecologie en stemgeluid.

De Kleur van je Vingertoppen is een multimediale geluids- en gesproken woord-uitvoering, een installatie die zich richt op de (on)mogelijkheden van het traceren van afkomst in de zwarte Amerikaanse diaspora, door te vragen en te speculeren welke soorten voorouderlijke huizen kunnen worden opgeroepen door middel van geluid, stem en taal.

Alexander Cromer (US) is a spoken word performance artist and artistic researcher. He is currently pursuing a PhD at Leiden University/The Royal Academy of the Arts. His research focuses on ontological aspects of Blackness in relation to ecology and vocal expression.

The Color of your Fingertips is a multimedia sound and spoken word performance installation, it attends to the im/possibilities of tracing ancestry in the American black diaspora by asking, and speculating, what sorts of ancestral homes can be conjured through sound, voice, and language.

bottom of page