top of page

ANNA-CAROLINA ZUIDERDUIN

De relatie tussen globalisering en technologie

LANGUAGE: NL

Future-Talk

 ANNA-CAROLINA ZUIDERDUIN

Hoe ziet de toekomst van de geglobaliseerde wereld eruit? De kredietcrisis uit 2008, de opkomst van China als wereldeconomie en de covidcrisis hebben in de afgelopen twee decennia al vraagtekens gezet bij het behoud van ons mondiale systeem. De oorlog in Oekraïne die vorig jaar uitbrak heeft deze discussie in een stroomversnelling gebracht: zowel de gasspanningen tussen Rusland en Europa als de angst voor een wereldwijd graan- en kunstmesttekort leggen de wereldwijde afhankelijkheden bloot. Als we globalisering als sociotechnisch systeem onder de loep nemen, hoe kan dit systeem er dan in de toekomst uit komen te zien?

Anna-Carolina Zuiderduin (1993) is junior toekomstonderzoeker bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek sinds juni 2022. In haar toekomstonderzoek werkte ze vier mogelijke toekomstscenario’s uit waarin ze ingaat op de relatie tussen globalisering en technologie. Deze zal ze presenteren op de Nacht van Ontdekkingen. Denk hierbij aan verhalen over de opkomst van de ruimte-economie, een AI- en kwantumwedloop tussen de VS, China en Europa, het ‘splinternet’, een Europese Facebook en de data commons.

Illustratie: Joost Hoebe

bottom of page