top of page

(re)evolution: AI awakens

LANGUAGE: NL/ENG

EXPO

(re)evolution: AI awakens

Ontdek de fascinerende kennisrevoluties die onlosmakelijk verweven zijn met de opkomst van ChatGPT. Elk stadium van menselijke vooruitgang, van de allereerste prehistorische rotstekeningen tot de verfijnde handschriften van vroege beschavingen, heeft een bijdrage geleverd aan de baanbrekende technologieën van vandaag. Bij elke stap van deze (r)evolutie, van de boekdrukkunst tot het tijdperk van het internet, is de kracht van kennisdeling exponentieel toegenomen. Ontdek hoe elke historische omwenteling een nieuwe laag toevoegde aan de menselijke mogelijkheden om kennis te vergaren en te verspreiden. Deze unieke ervaring is meer dan alleen een tentoonstelling; het is een uitnodiging tot introspectie en verkenning. Wandel door de geschiedenis terwijl de grenzen tussen persoonlijke waarneming en de wereld van artificiële realiteit vervagen. Mis deze kans niet om de geschiedenis te zien zoals je die nog nooit eerder hebt ervaren. Kom en laat je verrassen door een intrigerende reis die je perspectief op de menselijke ontwikkeling en de weg die voor ons ligt, zal veranderen.

Explore the fascinating knowledge revolutions intricately intertwined with the rise of ChatGPT. Every stage of human progress, from the very first prehistoric cave drawings to the intricate scripts of early civilizations, has contributed to the groundbreaking technologies of today. At each juncture of this (r)evolution, from the invention of the printing press to the era of the internet, the power of knowledge sharing has exponentially escalated. Discover how each historical upheaval added a new layer to human capabilities in acquiring and disseminating knowledge. This unique experience is more than just an exhibition; it's an invitation to introspection and exploration. Traverse through history as the boundaries between personal perception and the realm of artificial reality blur. Don't miss this opportunity to witness history like you've never experienced before. Come and be amazed by an intriguing journey that will reshape your perspective on human development and the path that lies ahead.

bottom of page