top of page

SETUP & DAVID ZWITSERS

Cuddle King 2000

LANGUAGE: NO PROBLEM

INTERACTIVE

SETUP & DAVID ZWITSERS

Op veel manieren heeft technologie ons leven frictielozer gemaakt. Alles moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk verlopen. Ook in de datingwereld is er veel veranderd. Want we swipen wat af in al die dating-apps, op zoek naar een match. Maar verstaan we de edele kunst van het blauwtje lopen nog wel? Staan we nog wel open voor het vinden van iets of iemand waar we niet naar op zoek zijn? Kortom: krijgen we nog wel een gezonde portie sociale wrijving?

Met de Cuddle King 2000 zijn ongemakkelijke dates en sociale onhandigheid verleden tijd!
De interactieve installatie Cuddle King 2000 maakt snel inzichtelijk hoe het is gesteld met jouw knuffeltechniek. Train je knuffeltechniek tijdens de Nacht van Ontdekkingen waardoor je niet langer een slechte indruk maakt doordat je te lang, te intens of te raar knuffelt.
Make every cuddle count!

In many ways, technology has made our lives more frictionless. Everything should be as easy and efficient as possible. A lot has also changed in the dating world. Because we swipe through all those dating apps, looking for a match. But do we still understand the noble art of being rejected? Are we still open to finding something or someone we are not looking for? In short: are we still getting a healthy dose of social friction?

With the Cuddle King 2000, awkward dates and social awkwardness are a thing of the past! The interactive installation Cuddle King 2000 quickly provides insight into the state of your cuddling technique. Train your hugging technique during the Night of Discoveries so that you no longer make a bad impression because you hug too long, too intensely or too weird. Make every cuddle count!

bottom of page