top of page

Jeroen vd Most x Peter vd Putten

LETTERS FROM NATURE

LANGUAGE: ENG

ART

Jeroen vd Most x Peter vd Putten

We verwoesten onze planeet, maar de natuur heeft geen stem. In het poëtische kunstproject Letters from Nature gebruiken Jeroen van der Most en Peter van der Putten kunstmatige intelligentie om boodschappen te schrijven aan wereldleiders, namens smeltende ijskappen, zinkende eilanden en overstromende rivieren.

De brieven van Letters from Nature zijn zakelijke verzoeken, protestbrieven, poëtische bespiegelingen, liefdesbrieven of regelrechte bedreigingen.
Ze bereiken de mensheid online, via talks en workshops, gespijkerd op obelisken of als simpele briefjes aan de wand in musea, en via projecties in de openbare ruimte.

Het kunstwerk roept diepere vragen op zoals: kunnen we ons nog wel identificeren met de natuur, heeft de natuur stemrecht, wat is de grens tussen natuur en technologie en tussen subject en object.

Speciaal voor de Nacht van Ontdekkingen heeft de A.I. ook een tekstkar bij de Hortus gehackt, en in plaats van verkeersmededelingen verschijnen er citaties uit de brieven.


Peter van der Putten is AI-onderzoeker aan de Universiteit Leiden en werkt in de AI-industrie. Hij onderzoekt intelligentie, creativiteit, emoties, binding, religie en andere menselijke eigenschappen met artificial creatures, en speculeert over de toekomst van mens, natuur en technologie. Samen met kunstenaar Jeroen van der Most geeft hij via A.I. de natuur een stem in het conceptuele kunstproject Letters from Nature.

Peter geeft tijdens De Nacht ook een lezing over dit project waarin hij dieper ingaat op de gedachten erachter.

We are devastating our planet, yet nature has no voice. In the poetic art project "Letters from Nature," Jeroen van der Most and Peter van der Putten use artificial intelligence to write messages to world leaders on behalf of melting ice caps, sinking islands, and flooding rivers.

The letters take the form of formal requests, protest letters, poetic reflections, love letters, or straight threats. They reach humanity online, through talks and workshops, nailed to obelisks, or as simple notes on museum walls, and through large scale public space projections.

The artwork raises deeper questions such as: Can we still identify with nature? Does nature have a voice? What is the boundary between nature and technology, and between subject and object?

Especially for the Night of Discoveries, the AI has hacked a text board at the Hortus, and instead of traffic messages, citations from the letters appear.

Peter van der Putten is an AI researcher at Leiden University and works in the AI industry. He explores intelligence, creativity, emotions, bonding, religion, and other human traits with artificial creatures, while speculating about the future of humans, nature, and technology. Together with artist Jeroen van der Most, he gives nature a voice through the conceptual art project "Letters from Nature."

During the Night of Discoveries, Peter will also give a lecture about this project, delving deeper into the thoughts behind it.

bottom of page