top of page

Jed Wentz

Performative Rhetoric

LANGUAGE: NO PROBLEM

TALK

Jed Wentz

In de 18e eeuw was retoriek meer dan alleen het vermogen om goed te schrijven: het was de kunst om toespraken tot leven te brengen door middel van stem, gezichtsuitdrukking en gebaren. In deze interactieve workshop verkennen we Verlichtingsbronnen over openbaar spreken en acteren, en proberen we retorische gebaren uit met Shakespeare als leidraad.

In the 18th century, rhetoric was more than the ability to write well: it was the art of bringing speech to life through voice, facial expression and gesture. In this interactive workshop we explore Enlightenment sources on public speaking and acting, and try out oratorical gestures using Shakespeare as a guide.

bottom of page