top of page

CRITTERS Expo

LANGUAGE: NO PROBLEM

ART

CRITTERS Expo

Tijdens de Nacht van Ontdekkingen is in het PJ Veth Gebouw de Critters-tentoonstelling te zien. Deze tentoon verkent op speelse wijze de driehoek van natuur, mensen en technologie. Deze expositie barst van het leven, of het nu kunstmatig is, natuurlijk, of een combinatie van deze wezens.Curators: Peter van der Putten & Maarten Lamers

Line-up:

ACROBOTICS DOOR DANIEL SIMU

Wat doet een acrobaat zonder een vlieger? De mensen waarmee Daniel graag traint, bevinden zich vaak aan de andere kant van de wereld, zijn geblesseerd of anderszins niet beschikbaar om door hem in de lucht te worden gegooid. Dus verving hij ze door een robot.

LIVING LIGHT DOOR ZOË BREED

Wat is het potentieel van het gebruik van bioluminescente algen als levend medium in kunst? Dit werk maakt gebruik van Organism Driven Design om het habitat, gedrag en de kenmerken van de algen te verkennen. Verder onderzoekt het fysieke interfaces voor het controleren van op algen gebaseerde systemen en schetst het ontwerpprincipes voor het werken met deze levende entiteiten.

CRITTERS DOOR ROLAND VAN DIERENDONCK

Chronomicroscopy is een audiovisueel werk in vier delen, waarin de speelse sporen van het leven onder de microscoop worden gecombineerd met een geluidsband van zich ontwikkelende loops. Het moedigt de kijker aan om attent te zijn en met open ogen naar het microkosmos en zijn bewoners te kijken, patronen en onderbrekingen te ontdekken zowel in de visuele elementen als in het geluid.

AVATAREAL DOOR DANICA MAST

Ervaar virtuele, schepselachtige dynamische blobs die voorbijgangers een duwtje geven om met ze te interageren. Deze vormen voeren organische bewegingen uit, reagerend op de aanwezigheid van voorbijgangers en faciliteren speelse interactie.

BLOCKBOTS DOOR JOOST MOLLEN

Het verhaal van de Blockbots, robots die couchsurfing doen, en wat ze ons vertellen over waarom we een band vormen met kunstmatige wezens.

PROXEMICS DOOR MAX RENTMEESTER, ADHIVIRA THEODORUS, MEREL TEN BRAAK

Betreed het territorium van deze soort en verken persoonlijke ruimte.

STATIC V1.1 DOOR MARISE VAN NOORDENNE

"Static" verkent de wrijving tussen oud/nieuw, analoog/digitaal en mens/AI. Deze vereenvoudigde versie van de installatie nodigt je uit om te spelen met zijn generatieve eigenschappen en onthult zijn ongefilterde interpretatie van jou.

A FLOCKING HERD OF FILINGS DOOR MARINUS VAN DEN OEVER, MARISE VAN NOORDENNE, THOMAS DE BRUIJN.

Individuen die collectief handelen als onderdeel van een groep, de meerderheid volgen en geen eigen beslissingen nemen. Kuddegedrag. Een zwermende kudde vijlsel bootst dit gedrag na door ijzerdeeltjes samen te groeperen en ze in dezelfde richting te laten bewegen door een circulerend magnetisch veld te creëren.

DANCING JELLYFISH DOOR SEMMA RAADSCHELDERS

De kwalletjes nodigen je uit voor een dans, doe je met ze mee? Dit e-textiles project onderzoekt de verhouding tussen mensen en kleding. De rok was geïnspireerd op de lichtgevende kwalletjes waar ik mee ben opgegroeid. De kwalletjes lichten op wanneer je beweegt, om je uit te nodigen met hen te dansen, wat een dialoog schept tussen de rok en degene die deze draagt.Deze expositie wordt ondersteund door en maakt deel uit van de Nacht van Ontdekkingen en de Days of Art&Science. Extra steun wordt geleverd door het Society, AI and Life Sciences (SAILS) research programma aan de Universiteit Leiden.

The Critters exhibition explores the triangle nature-humans-technology in a playful manner. This expo is teeming with life, be it artificial or natural, or any combination of these creatures.


Curators: Peter van der Putten & Maarten Lamers


Line up:

ACROBOTICS BY DANIEL SIMU

What does an acrobat do without a flyer? The people Daniel likes to train with are often on the other side of the world, injured, or otherwise unavailable to be thrown in the air by him. So he replaced them with a robot.

LIVING LIGHT BY ZOE BREED

What is the potential of using bioluminescence algae as a living medium in art? This work uses Organism Driven Design, to explore the habitat, behavior, and characteristics of the algae. Furthermore, it investigates physical interfaces for controlling algae-based systems and outlines design principles for working with these living entities.

CHRONOMICROSCOPY BY ROLAND VAN DIERENDONCK

Chronomicroscopy is an audiovisual work in four parts, combining the playful traces of life under the microscope with a soundtrack of developing loops. It encourages the viewer to be attentive and look at the microcosmos and its inhabitants with open eyes, discovering patterns and disruptions in both the visuals as well as the audio.

AVATAREAL BY DANICA MAST

Experience virtual creature-like dynamic blobs that nudge passersby to engage with them. These forms performorganic motions, responding to the presence of passersby, facilitating playful interaction.

BLOCKBOTS BY JOOST MOLLEN

The tale of the Blockbots, couchsurfing robots, and what they tell us about why we bond with artificial creatures.

PROXEMICS BY MAX RENTMEESTER, ADHIVIRA THEODORUS, MEREL TEN BRAAK.

Step into the territory of this species and explore personal space

STATIC V1.1 BY MARISE VAN NOORDENNE

Static explores the friction between old/new, analog/digital, and human/AI. This simplified version of the installation invites you to play around with its generative properties, revealing its unfiltered interpretation of you.

A FLOCKING HERD OF FILINGS BY MARINUS VAN DEN OEVER, MARISE VAN NOORDENNE, THOMAS DE BRUIJN

Individuals acting collectively as part of a group, following the majority and not making their own decisions. Herd behaviour. a flocking herd of filings imitates this behaviour by grouping together iron particles and making them move in the same direction by creating a circulating magnetic field.

DANCING JELLYFISH DOOR SEMMA RAADSCHELDERS

The jellyfish are inviting you to dance with them, are you joining in? This e-textiles project explores the relationship between people and clothes. This skirt was inspired by the bioluminescent jellyfish I grew up with. The jellyfish attached to the skirt light up in response to movement, inviting the wearer to join their dance, opening up a dialogue between the skirt and its wearer.This expo is supported by and part of the Night of Discoveries and the Days and Art and Science. Additional support is provided by the Society, AI and Life Sciences (SAILS) research program at Leiden University.Image credit: Zoë Breed

bottom of page