Veerle Sloof – fototentoonstelling Modern Pilgrims

Veerle Sloof – fototentoonstelling Modern Pilgrims

Naar aanleiding van een uitwisseling tussen studenten van mboRijnland en Plymouth City College (UK) heeft fotografe Veerle Sloof in het Pilgrimjaar 2020 de ‘moderne pilgrims’ vastgelegd op camera. Het resultaat is de expositie ‘Modern Pilgrims’, een hedendaagse vertaling van de zoektocht naar vrijheid in onze stad Leiden. Modern Pilgrims toont een achttal portretten van Leidenaren die allen op hun eigen manier vrijheid ervaren. In zowel foto als tekst komen vele verhalen van vrijheid naar voren en laat Veerle zien dat vrijheid iets is wat gekoesterd moet worden maar dat zeker ook vaak keerzijden met zich mee brengt.