Leven als ruimtetijdwormen?

Programma

Categorie LEZING
Tijd en locatie Academiegebouw, Collegezaal 1, 21.45 uur

Leven als ruimtetijdwormen?

De even verfrissende als verbazingwekkende blik van Martin Lipman op onze plek in de tijd. 

De natuurkunde suggereert dat tijd niet wezenlijk anders is dan ruimte. En dat wij dan ook het beste kunnen denken in termen van een ruimtetijd. Beschouw jezelf maar als een ruimtetijdworm, een object dat wordt uitgesmeerd door de tijd en opgebouwd uit kortere delen. Jouw bestaan als ruimtetijdworm begint met juw geboorte en eindigt op jouw sterfdag. Maar wie of wat is dan de kortere ruimtetijdworm die begint met uw geboorte maar vandaag eindigt?

Deze redenatie vormt de aanloop naar een verbazingwekkend filosofisch vraagstuk, geformuleerd in 2016 door de Amerikaanse filosoof Mark Johnston. Johnston stelt dat een zelfbeeld als ruimtetijdworm botst met de gronden waarop wij rationeel en ethisch handelen. Martin duidt de zienswijze en nodigt je uit om mee te denken over dit (vermeende) filosofische probleem.

Martin Lipman doceert theoretische filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij onderzoekt het fenomeen waarbij objecten op conflicterende wijze verschijnen vanuit verschillende standpunten. Daarnaast onderzoekt hij de filosofie van perceptie en de methodologie van filosofie. Hij promoveerde aan de University of St Andrews in het Verenigd Koninkrijk.

[foto: stills van Eadweard Muybridge]

Academiegebouw, Collegezaal 1, 21.45 uur