Doing time

Categorie LEZING
Tijd en locatie Gravensteen, Collegezaal 1, 19.30 uur

Doing time

Iemand die de wet overtreedt, kan worden bestraft. Een van de doelen van die straf is vergelding: het ‘vereffenen’ of ‘terugbetalen’ van het leed dat de dader heeft veroorzaakt. Vanaf het begin van de negentiende eeuw bestaat dat ‘terugbetalen’ vooral uit het uitzitten van een gevangenisstraf: doing time. De rechter bepaalt daarbij hoe lang iemand in gevangenschap moet doorbrengen om zijn ‘schuld’ in te lossen, en dat is geen eenvoudige beslissing. Want hoe verhoudt tijd zich tot de ernst van een feit? Met hoeveel ‘afgepakte tijd’ compenseer je het leed dat wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een gewelddadige overval? Hoe bepaal je de mate van ernst? Wordt die ernst minder, naarmate de tijd verstrijkt? En wat is de rol van het slachtoffer daarbij?

Tijdens deze lezing komt die rechterlijke beslissing heel dichtbij. Kruip in de huid van de rechter en bepaal hoeveel tijd een dader moet inleveren.

Pauline Schuyt (1973) is hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde op het proefschrift ‘Verantwoorde Straftoemeting’, op basis waarvan zij een grammatica voor de straftoemeting ontwikkelde. Haar academische activiteiten heeft zij altijd gecombineerd met nevenfuncties in de praktijk. Zo was zij onder meer plaatsvervangend griffier, rechter en raadsheer in respectievelijk Arnhem, Haarlem en Den Haag. In haar onderzoek en onderwijs houdt zij zich vooral bezig met de oplegging, tenuitvoerlegging en effecten van straffen, in het bijzonder de gevangenisstraf.