De grote ongenietbare

De grote ongenietbare

Categorie LEZING
Tijd en locatie Oude Sterrewacht, Sitterzaal, 22.45 uur

De grote ongenietbare

Als iemand het gevoel had dat hij niet thuishoorde in de eeuw waarin hij leefde, dan was het Willem Bilderdijk (1756-1831) wel. De dichter, die in verschillende perioden van zijn leven in Leiden woonde, was een reactionair in hart in nieren, die standpunten verkondigde die de meeste van zijn Verlichte tijdgenoten verfoeiden. Zo was hij voorstander van slavernij en verzette hij zich tegen democratie, de grondwet en – nog altijd actueel – de inenting van kinderen tegen besmettelijke ziekten. Tegelijkertijd had iedereen bewondering voor hem vanwege zijn poëtische talent. In deze lezing gaat Rick in op Bilderdijks leven, imago en roem.

Rick Honings is universitair docent moderne Nederlandse letterkunde en voorzitter van de opleiding Dutch Studies. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de negentiende eeuw. Hij publiceerde onder meer De dichter als idool. Literaire roem in de negentiende eeuw (2016) en De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk (2013, met Peter van Zonneveld). Recent verscheen van zijn hand Star Authors in the Age of Romanticism. Literary Celebrity in the Netherlands (2018).