Charles Angels’, de geleerde vriendinnen van Darwin

charles angels

Categorie LEZING
Tijd en locatie Faculty Club, Brasserie, 21.00 uur

Charles Angels’, de geleerde vriendinnen van Darwin

Charles Darwin (1809-1882) beweegt zich in zijn tijd als een spin in het web van de biologische wetenschap. Via talloos veel brieven correspondeert hij met de voornaamste natuurgeleerden. Tot dit netwerk behoren ook vrouwen; Darwin hecht veel waarde aan hun observaties en expertise.

Wie zijn eigenlijk deze vrouwen waarmee Darwin brieven wisselt? Laat er geen twijfel over bestaan: allen breken zij met het Victoriaanse ideaalbeeld van de vrouw. Dit zijn vrouwen die hun vleugels uitslaan en zich binnen vechten in het mannelijke academische bolwerk. Hoogste tijd dus om kennis te maken met het leven en werk van deze bijzondere vrouwen in de wetenschapsgeschiedenis.

De auteurs van het boek Charles’Angels zijn Tessa van Dijk en Norbert Peeters. Tessa van Dijk (1985) studeerde geneeskunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. In juli 2018 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op erfelijke aandoeningen van de kleine hersenen.Norbert Peeters (1985) studeerde archeologie en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en schreef onder meer Botanische Revolutie: de plantenleer van Charles Darwin (2017).

Norbert Peeters zal tijdens de Nacht de lezing verzorgen.