Chaos, fractals en kettingbreuken

Categorie lezing
Tijd en locatie Academiegebouw, Collegezaal 1, 19.30 uur

Chaos, fractals en kettingbreuken

De Chaostheorie, bekend van het beroemde butterfly effect, omschrijft het gedrag van bepaalde processen die zich ontwikkelen in de tijd, zoals het weer of een griepepidemie. Fractals zijn objecten die exacte kopieën van zichzelf bevatten, zoals bijvoorbeeld bij het Droste-effect. Kettingbreuken zijn (on)eindige herhalingen van breuken in breuken en kunnen gebruikt worden om hele precieze benaderingen van getallen te vinden. Wat deze drie onderwerpen met elkaar te maken hebben, zal Charlene Kalle bespreken tijdens deze lezing. En natuurlijk komt de gulden snede ook aan bod.

Charlene Kalle is in 2009 gepromoveerd in de wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Na een verblijf in Engeland en in Oostenrijk, is zij eind 2011 begonnen als wiskundige aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op het omschrijven van het lange termijngedrag van dynamische systemen en de informatie die hieruit te halen valt over verschillende manieren waarop we getallen schrijven.