Afrikaanse tijd – ENGLISH

Categorie LEZING/LECTURE (Sada Mire gives her lecture in English)
Tijd en locatie Gravensteen, Collegezaal 1, 22.30 uur

Afrikaanse tijd – ENGLISH

Nederlands

ENGLISH

Sada Mire verkent Afrikaanse tijd. Mire onderzoekt de relatie tussen oude kalenders, kosmologie, schrift en geneeskunde in de Hoorn van Afrika (Somalië, Somaliland, Ethiopië). Zelf deed Mire, van Zweeds/Somalische afkomst, gespecialiseerd in de archeologie, etnologie en geschiedenis van de volkeren in Noord-Oost Afrika en als archeoloog werkzaam aan de Universiteit van Leiden, opgravingen in die regio. Op basis van dat onderzoek en door samenwerking met andere wetenschappelijke gebieden, verkent zij de relatie tussen archeologie, folklore en tijd. Rotsschilderingen uit Kenia vergelijkt zij met die in Somaliland. Net als de traditionele folklore en kalenders van Oost-Cushitic sprekende volkeren, inclusief maan- en zonnekalenders. Mire is een  verhalenverteller pur sang. Ze neemt haar gehoor mee naar oude Afrikaanse tijden.

Sada Mire houdt haar lezing in het Engels.

African time

Sada Mire explores African time. Mire examines the relationship between ancient calendars, cosmology, writing and medicine in the Horn of Africa (Somalia, Somaliland, Ethiopia). Mire, of Swedish/Somali descent, specialises in the archaeology, ethnology and history of the peoples in North-East Africa and has participated in excavations in the region as an archaeologist working at the University of Leiden. On the basis of that research and through collaboration with other scientific fields, she explores the relationship between archaeology, folklore and time. She compares cave paintings from Kenya with those in Somaliland. Just like the traditional folklore and calendars of Eastern Cushitic-speaking peoples, including lunar and solar calendars. Mire is a true storyteller. She takes her audience back to ancient African times.

Sada Mire gives her lecture in English.